animatie BOOST

klant: WonderlandFilm Opdracht: In opdracht van WonderlandFilm produceerden wij deze animatie, die uitleg geeft over BOOST. BOOST is een integrale tussenvoorziening voor leerlingen in de regio Gooi en Vechtstreek die niet meer naar school (dreigen te) gaan. De leerlingen beschikken over voldoende cognitief niveau en emotionele beschikbaarheid om terug te kunnen keren naar onderwijs.